top of page
Wreck in the Sea
Grey_Wave.png

אודות העמותה

עמותת דלפיס הינה עמותה ללא כוונת רווח (מלכ"ר), שהוקמה על ידי חוקרים, פעילי סביבה ומתנדבים, המהווים חוד החנית של הפעילות למען היונקים הימיים בישראל. מקימי דלפיס הם מחלוצי המחקר בתחום זה בארץ ובעלי ניסיון מצטבר ומוכח בתחום של קרוב ליובל. מובילי העמותה היו ממייסדי עמותת מחמל"י ומעמודי התווך שלה במשך מעל לשני עשורים.

 

בשנת 2018, עם יישומן בשטח של תקנות הדיג החדשות ופרסומה של תוכנית רשות הטבע והגנים לקידום שמורות טבע ימיות, התגלעו חילוקי דעות אידיאולוגיים בין חברי מחמל"י, שהובילו את דמויות המפתח בעמותת מחמל"י לפרוש ולהקים עמותה עצמאית שרואה לנגד עיניה את השמירה על הסביבה הימית כערך עליון. מקימי העמותה רואים בחינוך הסביבתי את אחת הדרכים החשובות ביותר לטיפוח הדור הבא ולהעלאת המודעות לים ולחיים בו.

 

מייסדי עמותת דלפיס, שהוקמה בקיץ 2020, ממשיכים להוביל את פעילות מרכז הדולפין והים, שהוקם על ידם בשנת 2016 במתחם בית הספר לקציני ים אורט־אשדוד, ופועלים באופן אקטיבי למען היונקים הימיים בישראל. זאת, באמצעות פעולות החינוך וההסברה במרכז החינוכי הייחודי, וקידום מחקרים של מדע אזרחי כמו גם שיתופי פעולה לאומיים ובינלאומיים עם ארגונים סביבתיים וכל ארגון הפועל למען אותן מטרות.

 

דלפיס שמה לה למטרה להכשיר את הדרך עבור הדור הבא של חוקרי היונקים הימיים, ביולוגים של שמירת טבע וקובעי מדיניות, ולהדגיש את חשיבות קידום החקיקה למען היונקים הימיים - הן במישור הלאומי והן במישור הבינלאומי. בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי מבורך בקרב מקבלי ההחלטות והציבור הרחב והכרה במרחב הימי של ישראל כמשאב חיוני לחיים שלנו. אנו בדלפיס מברכים על כך ופועלים כמיטב יכולתנו להבטיח כי הסביבה הימית תהיה מוגנת ותמשיך להוות בית לכל יצורי הים ובראשם - היונקים הימיים.

אישורי העמותה

אישורי העמותה
bottom of page