top of page
Spinner Dolphins
Grey_Wave.png

מגדיר היונקים הימיים

הכירו את מיני הלווייתנאים המאכלסים את חופי ישראל

חוקרי העמותה, שעוקבים אחר היונקים הימיים המצויים מול חופי הארץ מאז תחילת שנות ה־90 של המאה ה־20, הגדירו את מיני הלוויתנאים החיים בחלקו המזרחי ביותר של הים התיכון, ובמפרץ אילת. המינים שויכו לאחת מבין שלוש קטגוריות: מינים "מאכלסים", שמקיימים אוכלוסייה יציבה, המתרבה באזור; מינים "פוקדים", ששוהים באזור באופן זמני, או עונתי; ומינים "תועים", שעצם הימצאותם באזורנו היא נדירה ביותר.

חוקרי דלפיס אוספים מידע מהתצפיות בים ועם השנים רשימת המינים גדלה והולכת. מוזמנים לצלול עמנו למעמקים ולגלות את מיני הלוויתנאים שזוהו ותועדו במהלך השנים.

bottom of page