Spinner Dolphins
Grey_Wave.png

אירועים קרובים

סיורים, פעילויות ואטרקציות כל המשפחה

לאחר שנתיים רצופות אתגרים ובעקבות הצלחת קמפיין גיוס ההמונים של עמותת דלפיס, אנו מתרגשים להזמין אתכם לבקר אותנו במרכז הדולפין והים במהלך חופשת הקיץ ולחוות את הים דרך עיניו של דולפין!

במהלך חודש אוגוסט יתקיימו במרכז שלושה סוגי סיורים. בחרו את הסיור המבוקש - ושריינו לעצמכם מקום (שימו לב: מס' המקומות בסיורים מוגבל). לבחירת הסיור ולהרשמה למועד הרצוי לחצו על הכפתורים למטה.

 

הכנסות המרכז מוקדשות לשמירה על דולפיני ישראל.

 • "כל הנחלים זורמים לים"
  יום ד׳, 17 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  17 באוג׳, 9:00 – 11:00
  מרכז הדולפין והים, 2 Ort St, Ashdod, 7710202, Israel
  הצטרפו אלינו לסיור לאורך נחל לכיש, בקטע הנחל הזורם תמיד ומציע הצצה לטבע עירוני מרתק, עשיר בציפורים וחיות אחרות. במהלך הסיור נגלה כיצד מושפע הנחל מהעיר אשדוד ומהים, וכיצד הוא משפיע עליהם. את הסיור לאורך הנחל נסיים בצלילה אורבנית במרחב החינוכי שלנו, במהלכה תקבלו הצצה לעולמם המרתק של היונקים הימיים.
 • "יום בחייו של חוקר ימי"
  יום ד׳, 17 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  17 באוג׳, 11:00 – 13:00
  מרכז הדולפין והים, Ort St 2, Ashdod, Israel
  רוצים לגלות כיצד חוקרים דולפינים בישראל? במסע משותף זה תיחשפו לעולמם המרתק של היונקים הימיים ולעבודתו של החוקר הימי. באמצעות מייצגים ייחודיים ומשחקים מאתגרים נגלה עובדות מרתקות על היונקים הימיים וסביבתם. למשל: כיצד גופם מותאם לחיים במים, מה מאיים עליהם ומדוע הים אינו באמת כחול.
 • "כל הנחלים זורמים לים"
  יום ה׳, 18 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  18 באוג׳, 9:00 – 11:00
  מרכז הדולפין והים, 2 Ort St, Ashdod, 7710202, Israel
  הצטרפו אלינו לסיור לאורך נחל לכיש, בקטע הנחל הזורם תמיד ומציע הצצה לטבע עירוני מרתק, עשיר בציפורים וחיות אחרות. במהלך הסיור נגלה כיצד מושפע הנחל מהעיר אשדוד ומהים, וכיצד הוא משפיע עליהם. את הסיור לאורך הנחל נסיים בצלילה אורבנית במרחב החינוכי שלנו, במהלכה תקבלו הצצה לעולמם המרתק של היונקים הימיים.
 • "יום בחייו של חוקר ימי"
  יום ה׳, 18 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  18 באוג׳, 11:00 – 13:00
  מרכז הדולפין והים, Ort St 2, Ashdod, Israel
  רוצים לגלות כיצד חוקרים דולפינים בישראל? במסע משותף זה תיחשפו לעולמם המרתק של היונקים הימיים ולעבודתו של החוקר הימי. באמצעות מייצגים ייחודיים ומשחקים מאתגרים נגלה עובדות מרתקות על היונקים הימיים וסביבתם. למשל: כיצד גופם מותאם לחיים במים, מה מאיים עליהם ומדוע הים אינו באמת כחול.
 • "כל הנחלים זורמים לים"
  יום ו׳, 19 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  19 באוג׳, 9:00 – 11:00
  מרכז הדולפין והים, 2 Ort St, Ashdod, 7710202, Israel
  הצטרפו אלינו לסיור לאורך נחל לכיש, בקטע הנחל הזורם תמיד ומציע הצצה לטבע עירוני מרתק, עשיר בציפורים וחיות אחרות. במהלך הסיור נגלה כיצד מושפע הנחל מהעיר אשדוד ומהים, וכיצד הוא משפיע עליהם. את הסיור לאורך הנחל נסיים בצלילה אורבנית במרחב החינוכי שלנו, במהלכה תקבלו הצצה לעולמם המרתק של היונקים הימיים.
 • "יום בחייו של חוקר ימי"
  יום ו׳, 19 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  19 באוג׳, 11:00 – 13:00
  מרכז הדולפין והים, Ort St 2, Ashdod, Israel
  רוצים לגלות כיצד חוקרים דולפינים בישראל? במסע משותף זה תיחשפו לעולמם המרתק של היונקים הימיים ולעבודתו של החוקר הימי. באמצעות מייצגים ייחודיים ומשחקים מאתגרים נגלה עובדות מרתקות על היונקים הימיים וסביבתם. למשל: כיצד גופם מותאם לחיים במים, מה מאיים עליהם ומדוע הים אינו באמת כחול.
 • "כל הנחלים זורמים לים"
  יום ד׳, 24 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  24 באוג׳, 9:00 – 11:00
  מרכז הדולפין והים, 2 Ort St, Ashdod, 7710202, Israel
  הצטרפו אלינו לסיור לאורך נחל לכיש, בקטע הנחל הזורם תמיד ומציע הצצה לטבע עירוני מרתק, עשיר בציפורים וחיות אחרות. במהלך הסיור נגלה כיצד מושפע הנחל מהעיר אשדוד ומהים, וכיצד הוא משפיע עליהם. את הסיור לאורך הנחל נסיים בצלילה אורבנית במרחב החינוכי שלנו, במהלכה תקבלו הצצה לעולמם המרתק של היונקים הימיים.
 • "יום בחייו של חוקר ימי"
  יום ד׳, 24 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  24 באוג׳, 11:00 – 13:00
  מרכז הדולפין והים, Ort St 2, Ashdod, Israel
  רוצים לגלות כיצד חוקרים דולפינים בישראל? במסע משותף זה תיחשפו לעולמם המרתק של היונקים הימיים ולעבודתו של החוקר הימי. באמצעות מייצגים ייחודיים ומשחקים מאתגרים נגלה עובדות מרתקות על היונקים הימיים וסביבתם. למשל: כיצד גופם מותאם לחיים במים, מה מאיים עליהם ומדוע הים אינו באמת כחול.
 • "כל הנחלים זורמים לים"
  יום ה׳, 25 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  25 באוג׳, 9:00 – 11:00
  מרכז הדולפין והים, 2 Ort St, Ashdod, 7710202, Israel
  הצטרפו אלינו לסיור לאורך נחל לכיש, בקטע הנחל הזורם תמיד ומציע הצצה לטבע עירוני מרתק, עשיר בציפורים וחיות אחרות. במהלך הסיור נגלה כיצד מושפע הנחל מהעיר אשדוד ומהים, וכיצד הוא משפיע עליהם. את הסיור לאורך הנחל נסיים בצלילה אורבנית במרחב החינוכי שלנו, במהלכה תקבלו הצצה לעולמם המרתק של היונקים הימיים.
 • "יום בחייו של חוקר ימי"
  יום ה׳, 25 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  25 באוג׳, 11:00 – 13:00
  מרכז הדולפין והים, Ort St 2, Ashdod, Israel
  רוצים לגלות כיצד חוקרים דולפינים בישראל? במסע משותף זה תיחשפו לעולמם המרתק של היונקים הימיים ולעבודתו של החוקר הימי. באמצעות מייצגים ייחודיים ומשחקים מאתגרים נגלה עובדות מרתקות על היונקים הימיים וסביבתם. למשל: כיצד גופם מותאם לחיים במים, מה מאיים עליהם ומדוע הים אינו באמת כחול.
 • "כל הנחלים זורמים לים"
  יום ו׳, 26 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  26 באוג׳, 9:00 – 11:00
  מרכז הדולפין והים, 2 Ort St, Ashdod, 7710202, Israel
  הצטרפו אלינו לסיור לאורך נחל לכיש, בקטע הנחל הזורם תמיד ומציע הצצה לטבע עירוני מרתק, עשיר בציפורים וחיות אחרות. במהלך הסיור נגלה כיצד מושפע הנחל מהעיר אשדוד ומהים, וכיצד הוא משפיע עליהם. את הסיור לאורך הנחל נסיים בצלילה אורבנית במרחב החינוכי שלנו, במהלכה תקבלו הצצה לעולמם המרתק של היונקים הימיים.
 • "יום בחייו של חוקר ימי"
  יום ו׳, 26 באוג׳
  מרכז הדולפין והים
  26 באוג׳, 11:00 – 13:00
  מרכז הדולפין והים, Ort St 2, Ashdod, Israel
  רוצים לגלות כיצד חוקרים דולפינים בישראל? במסע משותף זה תיחשפו לעולמם המרתק של היונקים הימיים ולעבודתו של החוקר הימי. באמצעות מייצגים ייחודיים ומשחקים מאתגרים נגלה עובדות מרתקות על היונקים הימיים וסביבתם. למשל: כיצד גופם מותאם לחיים במים, מה מאיים עליהם ומדוע הים אינו באמת כחול.

מרכז הדולפין והים הינו המרכז החינוכי־ימי היחיד מסוגו במזרח התיכון, שחושף בפני המבקרים את סיפורו של הדולפין ואת סודותיו של הים התיכון ושל יושביו. במהלך הסיור מתוודעים המבקרים לעולמם המרהיב של היונקים הימיים ולמערכת האקולוגית העשירה של הים התיכון, וכן להשפעת האדם על מערכת זו.

במרכז תצוגה מרשימה של שלדי לווייתן, דולפין ויונקים ימיים אחרים.

משך הפעילות (סיור+יצירה):  כשעתיים.
מבוגר חייב ברכישת כרטיס. ילדים עד גיל 3 - חינם.

המרכז שוכן בתוך מתחם סגור של ביה"ס אורט־ימי אשדוד, ובמקום יש שומר חמוש.


שימו לב: במרכז אין דולפינים חיים (חיות הבר המופלאות הללו נמצאות בסביבתן הטבעית, בים).