top of page
2020-09-08_Ashd_Aviad-129.CR2
Grey_Wave.png

דולפינים בישראל

לאורך חופי ישראל של הים התיכון חיה דרך קבע אוכלוסיית דולפינים. כ־300 מתוכם הינם דולפינים המוכרים לחוקרים שלנו, שעוקבים אחריהם באמצעות יציאה לסקרים ימיים ואיסוף נתונים במסגרת מחקר ארוך־טווח מסוף שנות ה־90 של המאה העשרים.

אוכלוסיית הדולפינים הישראלית נחלקת לשני מינים עיקריים: הדולפינן המצוי והדולפין המצוי.

הדולפינים המזוהים מבין אוכלוסיית הדולפינן המצוי זכו לשמות, אך עשרה דולפינים מצויים, החיים בשמורת אבטח שבין אשדוד לאשקלון, עדיין נושאים מספר במקום שם, ומחכים שאתם תעניקו להם אותו.

איך מזהים דולפין? דולפיני הבר החיים לאורך חופי ישראל זוהו בידי החוקרים באמצעות זיהוי מצולם (Photo Identification), על סמך תמונת הצדודית של סנפיר הגב (Dorsal Fin) שלהם, שמהווה מעין "טביעת אצבע" של הדולפין. במרוצת השנים סנפיר הגב של הדולפין מתעצב ונוספים לו סימנים (כמו שריטות וחתכים) וכך החוקרים מצליחים לזהות אותו ולעקוב אחריו לאורך זמן. הצילומים מתבצעים במסגרת הפלגות המחקר (סקרי אוכלוסיות) של תחנת מוריס קאהן לחקר הים מטעם אוניברסיטת חיפה, המתקיימות מדי שבוע באופן סדיר, ומקוטלגים על ידי החוקרים בקטלוג הזיהוי. שיטה זו היא מהשיטות העיקריות המשמשות למחקר יונקים ימיים בעולם, ובאמצעותה ניתן לאסוף נתונים רבים על אוכלוסיית הדולפינים.

 

באמצעות תרומה בקמפיין מימון ההמונים של דלפיס תוכלו לזכות בכך שדולפין ייקרא על שמכם ובכך לתרום לקידום מחקר היונקים הימיים בישראל. האדם שהדולפין נקרא על שמו יקבל מאיתנו עדכון על תצפיות שמתבצעות במסגרת המחקר וכמובן גם תעודת הוקרה מאיתנו על תרומתו החשובה.

 

נשמח לקרוא לדולפינים על שמות התורמים. זו יכולה להיות גם מתנה נהדרת לאדם אהוב!

bottom of page