top of page
Spinner Dolphins
Grey_Wave.png

חינוך והסברה

"כי בסופו של דבר נשמר רק את אשר נאהב. נאהב רק את אשר נבין. נבין רק את אשר נלמד" פאטו דיום

המשפט הקצר הזה מגלם בתוכו את התפיסה החינוכית של עמותת דלפיס. אחת ממטרותיה העיקריות של העמותה היא קידום החינוך לשמירת הסביבה בכלל, והסביבה הימית בפרט, מתוך תפיסה הוליסטית של מושג הקיימות, וחשיבות החינוך הסביבתי.

 

אנו מאמינים שידע מוביל לשינוי משמעותי, וחינוך מוביל להיכרות עם  הסביבה שלנו ומתוך כך לנקיטת פעולה לשמירה עליה. היונקים הימיים הם מקבוצות בעלי החיים שעברו את השינויים המפליגים ביותר בצורה ובתפקוד במהלך המעבר האבולוציוני מחיים ביבשה לחיים במים. תכונות היונק, כגון טמפרטורת גוף גבוהה, מוח מפותח וקשרי חברה הדוקים, הקנו ליונקים הימיים יתרון בתחרות עם שוכניו הוותיקים של הים. יכולות הלמידה וההכרה שלהם התפתחו במקביל ובאופן בלתי תלוי לאלה של האדם וקופי האדם ועל כן הם כה מסקרנים ומספקים הפתעות חדשות לבקרים.

הסקרנות שהיונקים הימיים, ובראשם הדולפינים, מעוררת בנו, יחד עם עשרות שנות מחקר והגישה החינוכית של דלפיס - הובילו לפיתוח התוכנית החינוכית של העמותה.

 

מטרתה העיקרית של התוכנית החינוכית היא להרחיב את מעגל הידע בכל הנוגע לים התיכון, ליונקים השוכנים בו - דולפינים, לוויתנים וכלבי ים - לעורר מודעות לצורך בשמירה על סביבת מחייתם, וכל זאת באמצעות חוויה חינוכית של יצירת פליאה והשתאות לנוכח קיומם של בעלי חיים אלה לחופי ישראל.

פיתחנו מגוון רחב של תוכניות חינוך לגילים שונים - מהגיל הרך ועד לגילאי החטיבה העליונה - כמו גם פעילויות חינוך והכשרה לסגלי חינוך והוראה, השתלמויות למורים, חדרי מורים, מפגשים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ועוד. התוכנית החינוכית של העמותה מאפשרת למידה אותנטית, ומנגישה את המחקר העדכני ביותר בתחום היונקים הימייים בים תיכון לקהלי היעד השונים, באמצעות סדנאות, הרצאות בבתי ספר, בקהילה, במרחב הווירטואלי, בחוף הים וב״מרכז הדולפין והים״.

אנו מקיימים מגוון רחב של פעילויות שמותאמות באופן אישי להעדפותיהם וצורכיהם של המבקרים. הפעילויות משלבות ידע אקדמי, מבוסס מחקר עדכני, המומחיות שלנו היא הנגשת עולמם המופלא של היונקים הימיים, ובראשם הדולפינים, מהיבט מדעי בשילוב אמצעים חווייתיים וייחודיים, סיורי חקר בים ובסביבתו, משחק ועידוד הסקרנות הטבעית.

bottom of page