top of page
Grey_Wave.png

דלפיס ומדע אזרחי

מהו מדע אזרחי וכיצד הוא יכול לתרום לחקר היונקים הימיים?

מדע אזרחי הוא תחום מתפתח במדע ובחינוך המדעי שבמסגרתו אזרחים ומדענים משתפים פעולה בשלבים השונים של המחקר המדעי: למשל בשאילת שאלות, באיסוף נתונים, בניתוח הנתונים או בפרסום שלהם (Silvertown, 2009). האזרחים המתנדבים לוקחים חלק במחקרים שונים ומגוונים ובכך תורמים לגילויים חדשים ולקידום הידע האנושי.

 

אחד התחומים המרכזיים שנהנה מפירות המדע האזרחי הוא תחום האקולוגיה - ניטור המגוון הביולוגי, זיהוי מינים של בעלי חיים וצמחים, ניטור אוכלוסיות ותחומי תפוצתן וכן תחום הסביבה - ניטור זיהומי אוויר, זיהום מים, איתור מפגעים ועוד. תחומים אלו דורשים בסיס מידע נרחב שעל פי רוב קשה למדענים להשיגו בהיעדר המשאבים הנדרשים - והם פונים לעזרת הציבור. המידע שמתקבל מהמדע אזרחי מסייע בניהול משאבי הטבע, בקביעת מדיניות ובפתרון בעיות. 

גם בתחומים נוספים כמו אסטרונומיה, ביולוגיה, מדעי החברה, רפואה ובריאות הציבור - המדע האזרחי תורם תרומה להתפתחות המדעית ומוביל לגילויים חדשים (Conard & Hilchey, 2011 ; McKinley et al., 2017; Kullenberg & Kasperowski, 2016).

מידת המעורבות של האזרחים שמתנדבים בפרויקט משתנה מפרויקט לפרויקט. מרבית הפרויקטים של המדע האזרחי בישראל ובעולם נוצרו על ידי מדענים המעוניינים על פי רוב באיסוף מידע ובניתוחו בסיוע הציבור. במקרה כזה המדענים יוזמים את הפרויקט ומזמינים את הציבור הרחב או בעלי מומחיות מסוימת (כמו חובבי מטאורולוגיה, חובבי אסטרונומיה, חובבי פרפרים/ציפורים וכדומה) להשתתף ולסייע.

 

אחת ממטרותיה של עמותת דלפיס היא ליצור גשר שיחבר בין עולם האקדמיה לבין האזרחים. אנו מאמינים ששיתוף והנגשה של מידע אקדמי לאזרחים, כמו גם הגברת השיתוף של האזרחים בניטור, ובמחקרים עצמם, יוביל להעלאת המודעות והרצון לשמור על הסביבה הימית, ועל שגריריה - הדולפינים. לשם כך, אנו מזמינים את הפעילים שלנו ללמוד אודות שיטות הניטור והסקרים הימיים, להשתתף בהם, ובכך לסייע לאיסוף נתונים.

bottom of page