top of page
Spinner Dolphins
Grey_Wave.png

קהילת הדרום

קהילת הדרום של אנשי הים התיכון הינה קהילה של אוהבי ים, הפועלים לקידום שמירה על ערכי הטבע באזור הימי שבין אשדוד וזיקים, ולקידום הרחבת שמורת הטבע ים־אבטח.

 

אנשי הים התיכון הינה רשת של קהילות, וקהילת הדרום היא הקהילה הדרומית ביותר מביניהן. בימים אלו מונה הקהילה מעל 100 חברים, שפועלים בסיוע עמותת דלפיס - למען היונקים הימיים בישראל. אנו מזמינים אתכם, אוהבי ים, שרוצים לשמור על הים וחופיו בריאים, נקיים ועשירים בטבע, להצטרף אלינו, קהילת הדרום, לעשייה למען הים באזורנו.

מה תוכלו לעשות כחברי הקהילה? תעברו הכשרות, תצאו לסיורים משותפים, תעשירו את הידע שלכם ותפעלו בערוצים שונים למען הים שלנו והשמורות הימיות שבו. חברות פעילה בקהילה כוללת עשייה אישית ורוח התנדבות, במשך לפחות שלוש שעות פעילות בחודש.

מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו.

שמורת הטבע הימית אבטח

השמורה הימית, שבין אשדוד לאשקלון, מהווה המשך רציף לשמורת חולות ניצנים, ולשמורה המוכרזת הרדודה של ים־אבטח (כיום משתרעת עד למרחק של 300 מטרים בלבד מהחוף, במים רדודים מאוד).

השמורה כוללת חוף ים (חולי ברובו) שנשמרו בו מגוון מינים של בית גידול חולי. החוף מהווה גם אתר הטלה עיקרי לשני מינים של צבי ים: צב ים ירוק מצוי, צב ים חום מצוי, הפוקדים מדי קיץ את מימי השמורה לצורך הזדווגות, ואת חופי השמורה לצורך הטלת הביצים.

לשמורה הימית אבטח חשיבות רבה בשמירה על מדגם מייצג של המגוון הביולוגי באזור, ובייחוד בהגנה על הדולפין המצוי, המוגדר בסכנת הכחדה בים התיכון, ועל אתרים קריטיים לרבייה וגידול של מיני בעלי חיים, כגון אזורי אומנה לדגיגים בקרבת החוף. השמורה המוצעת אמורה להשתרע בעתיד מקו החוף ועד גבול המים הריבוניים של ישראל במערב. איזור זה מייצג את בית הגידול הימי האופייני למימי ישראל – בית הגידול של הקרקעית הרכה.

bottom of page