top of page
Aerial View of Surfers
גל אפור

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר עמותת דלפיס (להלן "דלפיס") http://www.delphis.ngo

התנאים להלן חלים על אתר האינטרנט של עמותת דלפיס תחת הדומיין delphis.ngo  וכל המידע, התוכן לרבות תמונות, סרטי וידיאו, מאמרים והשירותים הכלולים בו ("האתר").

בכניסתך לאתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים המתוארים בתנאי שימוש אלה. אם אינך מבין או אינך מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה לאלתר ולהימנע מלעשות כל שימוש בו.

תנאי שימוש אלו הנם הסכם מחייב בינך ובין דלפיס והשימוש שלך באתר כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר.

דלפיס רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת, על פי צורכיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

השימוש במסמך זה הינו בלשון זכר ו/או יחיד ונכונים גם ללשון נקבה, לשון רבים וכן לישויות משפטיות ותאגידים.

 

 

1. כללי

הנך נמצא באתר עמותת דלפיס  (להלן: "האתר") המופעל על ידי צדדים שלישיים, עובדי ומתנדבי עמותת דלפיס, והינו אתר האינטרנט הרשמי של העמותה.

העמותה הוקמה למען היונקים הימיים בישראל במטרה לשמור ולהגן עליהם ועל הסביבה הימית, זאת באמצעות: העלאת מודעות הציבור לנושא באמצעות פעולות חינוך והסברה, וקידום הקמה והרחבה של שמורות ימיות בישראל.

מפעילי האתר, עמותת דלפיס  ע"ר 580702017 (להלן: "מפעילי האתר") מפעילים את אתר האינטרנט תחת שם הדומייןwww.delphis.ngo   (להלן: "האתר"). התקנון ותנאי השימוש המפורטים בדף זה (להלן: "תנאי השימוש") מהווים הסכם חוקי מחייב בין משתמשי האתר לבין מפעילי האתר באמצעות האתר.

ניתן לפנות אל מפעילי האתר בכל נושא באמצעות דוא"ל delphis.israel@delphis.ngo

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש לפני הגלישה באתר. גלישתך באתר, לרבות גלישה עם או בלי הרשמה ו/או כל פעילות אחרת בה אתה מעורב באתר, מהווה הסכמה לתנאי השימוש של האתר, במהדורתם האחרונה כפי שהיא מפורסמת באתר. אנא זכור שתנאי השימוש הינם חוזה התקשרות על פי דין ותנאיהם הינם תנאים קובעים לעניין היחסים בין הצדדים.

מובהר בזאת כי:

אין להעתיק, לשנות או להציג את השם, הלוגו ו/או סימני המסחר של דלפיס או צדדים שלישיים/האתר בכל דרך; או לכלול כל סימן מסחר או לוגו של דלפיס, או כל וריאציה שלו כתגית-מטא, יסוד טקסטואלי חבוי או כל סימן אחר אשר עשוי ליצור רושם של שיוך, חסות או תמיכה בינך ובין דלפיס ו/או צד ג' כלשהו.

אין להדפיס, להעתיק, לשנות, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, לפרסם, להראות, להציג, לשכפל, להוציא לאור, להנפיק רישיון, ליצור עבודות ו/או נגזרות, להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד או למכור כל חלק מהאתר לרבות תמונות וסרטוני וידאו או אילו מזכויותיך הכלולות בתנאי שימוש אלה לצד ג' כלשהו.

אין לעשות כל שינוי,  Reverse engineeringDecompilation , או כל ניסיון אחר להגיע לקוד המקור של האתר, כולו או חלקו, או ליצור יצירות נגזרות מהאתר או כל חלק ממנו.

אין לאפשר גישה לאיזה מבין העמודים, הטקסט, התמונות או התוכן של אתר זה תוך שימוש בטכנולוגיית Framing.

אין לפגוע ב ו/או להפר זכויות חוזיות ו/או זכויות קנייניות או מעין קנייניות, לרבות זכויות קניין רוחני של העמותה ו/או צדדים שלישיים.

אין למסור מידע כוזב ואין לעשות כל שימוש הפוגע או עלול לפגוע (לרבות הוצאת לשון הרע) בעמותה, עובדיה ו/או הגורמים הקשורים עמה, במשתמשים אחרים ו/או צד ג' כלשהו לרבות ומבלי לגרוע במוניטין שלהם.

יש להימנע מלהעלות חומרים לרבות תמונות וסרטונים, תכנים, תוכנות ו/או חומרים הנגועים בןוירוסים, סוסים טרויאניים או כל קוד פוגעני ו/או הנועד להפריע, להגביל תפקודי תוכנה חומרה ו/או שירות האתר.

אסור בתכלית האיסור להשתמש בכלים המיועדים להעניק גישה ממוחשבת חוזרת לאתר זה או לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר תולעים, בוטים, כלים רובוטים, זוחלים ו/או כל אמצעי רובוטי או אוטומטי אחר.

אין  להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת חוקי ו/או תקנות מדינת ישראל, ו/או לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהאתר מהווים עבירה על החוק המקומי.

אין אישור לצדדים שלישיים לעשות כל שימוש באתר למטרות של הפקת רווח ו/או מטרות מסחריות כלשהן.

 

 

אתר זה נבנה והותאם לשימוש כל הגילים. יחד עם זאת, פעילויות המופעלות על ידי מפעילי האתר, לרבות, אך לא רק, רכישה באתר ו/או רישום לסיור במרכז הדולפין והים או סביבתו ו/או רישום לסיורי תצפיות ביונקים ימיים, מוגבלות לאנשים בני 18 ומעלה בעלי כשרות משפטית ו/או לקטינים המלווים ו/או שקיבלו אישור לכך מהוריהם ו/או מהאפוטרופוס שלהם, לפי המתאים.

זכות השימוש באתר הינה אישית והנך מאשר בזאת כי לא תעביר את זכות השימוש באתר לידי צד ג' כלשהו.

2. זכויות קניין ובעלות

 1. האתר וכל הטקסטים, לומדות, לוגואים, גרפיקה, תוכנות, שמות מסחר, עיצובים, תמונות, קטעי וידאו, קטעי שמע, מאגרי נתונים וכל שיפור ו/או יצירה נגזרת של אלה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בכל אלה (" קניין דלפיס"), הם רכושה הבלעדי של דלפיס, מרשיה ו/או מי מטעמם. תנאי שימוש אלה אינם מקנים לך כל זכות בקניין דלפיס, אלא זכות שימוש מוגבלת באתר בלבד כמפורט במסמך זה. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין דלפיס אסורים בהחלט ללא קבלת אישורה של העמותה מראש ובכתב. "זכויות קניין רוחני" בהקשרן למסמך זה, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, שמות מתחם, הזכות לפרסום ומוניטין; (ג) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי;

 2. אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות החברה בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

 3. הנך מסכים ומודע לכך כי לדלפיס הזכות המלאה, בכל זמן בו תרצה בכך ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, התוכן המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו.

 4. הנך מאשר כי אם פעילותך באתר תחייב את מפעילי האתר לפעולות מסוימות בו להעניק לך סיסמאות הרשאות וקישורים על מנת להשתמש באתר, הנך האחראי הבלעדי על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או כל הקשור בו. הנך מצהיר כי ידוע לך כי מפעילי האתר הינם הבעלים של הסיסמא/ות, על הקניין הרוחני וזכויות היוצרים שבסיסמא/אות אלה.

 5. הנך מאשר כי הפעילות שבה אתה מעורב ושאותה אתה מבצע בקשר לאתר ולמפעילי האתר הינה פעילות חוקית על פי חוקי מדינת ישראל ובהתאם לכל תקנה ולכל דין בה.

 6. מובהר ומוסכם כי מפעילי האתר אינם אחראים על כל נזק שעלול להיגרם למכשירי קצה לרבות מחשב שולחני, לפטופ, טאבלט למכשיר הסלולרי ו/או למכשיר קצה אחר הקיים היום או שיהיה קיים בעתיד, כתוצאה מפעילותך באתר.

 7. האתר, תכניו, המוצרים והשירותים המוצגים בו מוצעים לשימוש, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש, כמות שהם (as is) ללא מצג ו/או התחייבות ו/או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש במרומז או במשתמע.

 8. על פי דין, לא תחול על מפעילי האתר או העמותה כל אחריות שהיא, במפורש במרומז או במשתמע, לרבות בקשר עם תקינותו הטכנית של האתר, הפרה של זכויות והתאמת האתר למטרות מסוימות ו/או לאנשים מסוימים.

 9. מפעילי האתר אינם אחראים וכן אינם מבטיחים כל הבטחה בקשר עם השימוש ו/או התוצאות מהשימוש בתכני האתר, לרבות נכונות התכנים, דיוקם, מהימנותם וכדומה.

 

3. מטרת האתר

 1. לעמותת דלפיס מטרות מגוונות: העמותה הוקמה למען היונקים הימיים בישראל במטרה לשמור ולהגן עליהם ועל הסביבה הימית, זאת באמצעות: העלאת מודעות הציבור לנושא באמצעות פעולות חינוך והסברה, וקידום הקמה והרחבה של שמורות ימיות בישראל.

 2. תכלית האתר היא שיקוף מטרות העמותה ועשייה למען היונקים הימיים. האתר מהווה כלי טכנולוגי המשמש לחיבור בין אנשים , עמותות חברות ומעשים, להפצת רעיונות ולהגדלת היקף הפעילות של העמותה בישראל ובעולם. עם זאת, העמותה אינה שולטת בכל תכני האתר והאתר עלול להכיל תכנים שאינם עומדים במטרות אלו.

 3. האתר כולל מידע מגוון שנאסף על ידי חברי העמותה או מי מטעמה, מתנדבים או נותני שירות לעמותה, בתצורה של לומדות, סרטי וידיאו, תמונות, מלל, מאמרים אקדמיים, תוצאות סקרים ימיים וחופיים, תצפיות, תצפיות מדווחות, חנות וירטואלית, מידע אינפורמטיבי, קישורים מאתרים מובילים בעולם, קישורים מרשתות חברתיות וכיוצא בזה.

4. הרשמה לאתר

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים או קבלת ניוזלטר על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

 2. כל אדם, לרבות עמותה או חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי ויזה או ישראכרט (לעיל ולהלן: “המזמין”).

 3. הרישום הינו חד פעמי, כאשר לאחריו המזמין לא יידרש לשוב ולהירשם בכל פעם מחדש בעת ביצוע הרכישה.

 4. בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו. במידה וישכח המזמין את הסיסמא, ישלח אליו קישור לאחזור הסיסמא.

 5. בעתיד אם וכאשר יבקש המזמין לרכוש מוצרים נוספים, יזוהה המזמין לפי שם המזמין והסיסמא שבחר.

 6. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון המצוי באתר.

 7. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים וכן לדרוש החלפת סיסמא כחלק ממדיניות הגנת המידע שלה.

 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

  2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

  3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

  4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

  5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

5. רכישת מוצרים באתר

 1. רכישת השירותים או המוצרים להלן ה"מוצרים" תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות ימשיך המזמין למלא טופס המקוון המיועד לכך .

 2. ההזמנה תכלול את פרטי המזמין לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה באם זה שונה מהמזמין לרבות: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר.

 3. השלמת ההזמנה תכלול אישור על מנת למנוע כל אפשרות של תקלה במשלוח על המזמין למסור רק פרטים מדויקים ונכונים. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

 4. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

 5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת הסליקה/חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מPayPal  כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון ה PayPal והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.

 6. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 7.  מובהר בזאת  כי למפעילי האתר אין כל דרך לפקח על פעילותם של ספקי שירות התשלום. הגולשים העושים שימוש בשירותיהם של ספקי שירות התשלום עושים כך על אחריותם הבלעדית והם כפופים לכללים של ספקי שירות התשלום.

 8. במקרה של בעיה או תקלה כלשהי בנושא התשלום, מתבקשים הגולשים לפנות ישירות לספקי שירות התשלום ולהסדירה מולם וכן לידע במייל את מפעילי האתר על מנת שיוכל לסייע בישוב הנושא.

 

6. אספקה והובלת המוצרים

 1. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון ה PayPal, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הזין ככתובת המשלוח בעת ביצוע ההזמנה

 2. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעדה המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות במצב תקין וללא פגע.

 3. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 14 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה אם תשלח באמצעות דואר רשום ותוך 7 ימי עסקים אם תשלח באמצעות שליח. 

 4. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 5. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.

 6. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש באמצעות טלפון, הודעת WhatsApp או SMS עם מקבל ההזמנה.

 7. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

 8. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.

 9. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות  יחייבו את הלקוח.

 10. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושתו על המזמין ,תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צוין אחרת.

 11. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון ה PayPal. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.

 12. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מכוח עליון.

 13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר במייל המכיל את מספר ההזמנה במידה והמוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.

 

7. ביטול רכישה מצד המזמין

 1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

 2. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לדואר אלקטרוני delphis.israel@delphis.ngo ההודעה תכיל את מספר ההזמנה ,תאריך ביצועה וטלפון אליו ניתן לחזור של מבצע ההחזרה.

 3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית ובמצב אותו קיבל המזמין את המוצר.

 4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 75 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

 

8. אחריות

 1. העמותה ו/או מי מטעמה, אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

 2. העמותה ו/או מי מטעמה, אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי העמותה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

 3. העמותה  ו/או מי מטעמה, אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

 4. כל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 

9. איסוף נתונים ומחקר אזרחי

 1. העמותה מפעילה מערכת איסוף נתונים מהים ומהחוף ומתחזקת אותה, המערכת כוללת מספר שכבות של איסוף נתונים לרבות: איסוף נתונים על ידי חוקרים בים, איסוף נתונים על ידי אזרחים בים, איסוף של תצפיות מזדמנות על ידי אזרחים בחוף ובים. איסוף נתונים זה הינו חלק ממאמץ מתמשך לאיסוף מירב המידע האפשרי וסיווג רמת אמינותו.

 2. אתר זה הינו אחת השכבות של איסוף המידע והעמותה מעודדת חוקרים, מתנדבים ואזרחים לדווח על כל מפגש עם יונק ימי בים או בחוף.

 3. יש לדווח באמצעות מערכת הדיווח שבאתר אך ורק נתוני אמת ובמידת האפשר לגבות את הנתונים בקבצי תמונה, וידיאו או אודיו.

 4. נתוני היסוד יכללו: שעת המפגש, תאריך המפגש, מיקום (פיקס GPS , מיקום בחוף וכדומה), כמות הפרטים, מין היונקים במידה וזוהו וכדומה.

 5. תצפית שהוכנסה לאתר תיבדק ותתוחקר על ידי צוות חוקרים מטעם העמותה ולאחר סיווגה תוכנס לבסיס הנתונים של העמותה.

 6. מי שמכניס נתונים לאתר זה מאשר בזאת לעמותה לעשות שימוש בנתון לצורכי מחקר ואף להציגו מעת לעת.

 7. אין להזין נתוני סרק ויש לסייג נתונים שרמת הוודאות שלהם נמוכה, באמצעות הוספת הערה רלוונטית בעת הדיווח.

 8. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום משימוש באתר כל אדם המזין נתוני סרק.

 

10. סיורים במרכז הדולפין והים באשדוד או בסביבתו

 1. העמותה מקיימת מעת לעת סיורים במרכז הדולפין והים באשדוד (להלן: "המרכז"). הסיור כרוך ברכישה מראש של כרטיס כניסה אישי או קבוצתי דרך החנות המקוונת באתר.

 2. הביקור במרכז הדולפין והים יתבצע בתיאום מראש בלבד.

 3. המרכז שוכן בתחומי בית הספר "אורט" לקציני ים אשדוד וההימצאות ו/או השיטוט בשטח בית הספר אסור ללא תיאום מראש.

 4. קיימת מגבלה של כמות מקסימלית של משתתפים בכל סיור, וקיומו מותנה במינימום של 15 משתתפים. העמותה רשאית לקבוע את כמות הכרטיסים המוצעת למכירה בכל עת וכן את מחירם, להפסיק או להשהות מכירת כרטיסים לאירוע מסוים או לכמה אירועים, או לבטלם כליל מסיבות שונות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 5. הסיורים במרכז הדולפין והים או סביבתו מתאימים למבוגרים ולילדים בני חמש שנים ומעלה, ללא אחים/בני משפחה צעירים מהם. כל ילד שגילו בין חמש לעשר חייב בליווי מבוגר. אין להכניס אוכל ושתייה למרכז.

 6. הביקור במרכז כרוך בהליכה, טיפוס במדרגות ובעמידה לסירוגין. המרכז טרם הונגש באופן מלא לאנשים הנזקקים לכיסאות גלגלים. אם אתה אדם בעל מוגבלות אנא ציין זאת בעת רכישת הכרטיס בכדי שאנשי המרכז יוכלו להיערך לבואך.

 7. בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א -1981 בנוגע לביטול רכישה, אפשר לבטל או לשנות את מועד הסיור ו/או את מספר המשתתפים בסיור אליו נרכשו כרטיסים רק באמצעות הודעה שתימסר למרכז עד 48 שעות לפני מועד הביקור לסלולרי שמספרו 054-9960171 או בדוא"ל  dolphinseacenter@gmail.com , תוך ציון פרטי הסיור, שמו המלא של הרוכש ומספר תעודת הזהות וכן במידת הצורך 4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שמממנו התבצעה הרכישה. לאחר מכן ו/או אם לא צוינו הפרטים האמורים, לא יותר ביטול או שינוי ולא יוחזר תשלום. על איחור יש להודיע מרכז ההזמנות בטלפון שמספרו 054-9960171.

 

11. מדיניות הפרטיות באתר

אנו מתייחסים בכבוד רב לפרטיות הגולשים באתר ושומרים עליה כמיטב יכולתנו ועל פי הוראות החוק.

 1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העמותה.

 2. העמותה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה או שירות.

 3. העמותה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה תהליך הטיפול בפרטי התשלום מבוצע על ידי חברת הסליקה.

 4. על אף האמור לעיל, העמותה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי לרבות רשויות החוק במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 5. באתר קיימים מעת לעת קישורים (Links) לאתרים או רשתות חברתיות אחרים שבהם אתה עשוי למצוא עניין. אנא שים לב כי ברגע שהשתמשת בקישורים אלה עברת לאתרים אחרים, חיצוניים לאתר עמותה, שעליהם אין למפעילי האתר שליטה. ומכאן שאין מפעילי האתר יכולים להיות אחראים להגנה על פרטיות המידע שתספק לאתרים אלה תוך ביקור בהם.

 6. העמותה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 7. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של העמותה להבטיח חסינות באופן מוחלט מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור במאגרי המידע שלה בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העמותה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה.

 8. העמותה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. מפעילי האתר משתמשים ב – 'עוגיות' לצרכים שונים, לרבות תפעולו השוטף והתקין, כולל איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לצורך אימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות' תוכל למנוע את קבלתן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן בו אתה משתמש.

 9. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העמותה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

12. שיפוי

 1. הינך מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על דלפיס, נושאי המשרה שלה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, הגורמים הקשורים עמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא ,לרבות הוצאות משפטיות, שנגרמו או ייגרמו בקשר עם (במישרין או בעקיפין) שימושך באתר ו/או כל הפרה מצדך של הוראות תנאי שימוש אלו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של העמותה, ובנוסף לכל זכות העומדת לעמותת דלפיס על פי כל דין.

13. שינוי בעלות עתידי על האתר

 1. במידה ומפעילי האתר יארגנו או יקימו את פעילות האתר במסגרת תאגיד/חברה/עמותה  אחר/ת, וכן במקרה שהאתר ימזג פעילותו עם גוף אחר, האתר יורשה להעביר לכל אחד מהגופים הללו העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שגופים אלה יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות הפרטיות כפי שמופיעות בדף זה.

14. הגבלת אחריות

 1. העמותה, מפעילי האתר ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם לא אחראים ולא יהיו אחראים, בשום אופן שהוא, בגין השימוש באתר ו/או עיכוב ביצוע מצדך בשל אי יכולת להשתמש ו/או אבדן שירותים, מוצרים ו/או נתונים ו/או אובדן רווחים הנובע מעיכוב ו/או אי יכולת להשתמש באתר ו/או בתכניו ו/או במוצריו ו/או בקשר עם השימוש באתר, או בשל טעויות ו/או אי דיוקים ו/או מחדל, פגם, פרצת אבטחה ו/או כשל כלשהו טכני או אחר באתר. מפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם לא יחויבו כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד מקרי או תוצאתי ו/או כל נזק אחר.

15. דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 2. בכל מקרה של מחלוקת עם העמותה או מפעילי האתר, תהא לבתי המשפט השלום או המחוזי של תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

 3. הדין החל על השימוש באתר, על רכישה, הזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

 

16. שונות

 1. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

  1. הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.

 2. מפעילי האתר אינם מתחייבים כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן קבוע או זמני ושומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתם הבלעדי והסופי.

 3.  הנך מבין ,מודע ומסכים לכך כי השימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מפעילי האתר, ושמפעילי האתר ו/או האתר לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל שיבוש ו/או איבוד מידע, זמן או משאב אחר בזמן העברת מידע לאינטרנט ו/או בכל זמן אחר.

 4. ייתכן כי מעת לעת האתר לא יהיה זמין מסיבות מגוונת, לרבות בגין תחזוקה שוטפת. ייתכן כי הגישה לאתר תופסק לעיתים, בנסיבות שונות, ו/או תופרע ו/או תושעה, באופן זמני או לצמיתות.

 5. הנך מצהיר בזאת כי הנך פוטר בזאת את מפעילי האתר ו/או האתר מאחריות בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב זאת. במקרה של סגירת האתר, מפעילי האתר יעשו ככל אשר ביכולתם ובאופן סביר כדי לעמוד בהתחייבויותיהם טרם סגירת האתר. 

 

17. הסכם כולל 

 1. תנאי שימוש אלה בצירוף מדיניות הפרטיות מהווים ההסכם הכולל בינך ובין דלפיס ביחס לנושא הנדון כאן, והוא לא ישונה אלא בכתב, בחתימת שני הצדדים, או על ידי ביצוע שינוי בתנאי שימוש אלו על-ידי דלפיס כמפורט במסמך זה.

bottom of page