top of page

אושרה התוכנית לשמורת ים־אבטח

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום אישרה את התוכנית לשמורת הטבע הימית, במרחב הימי שבין אשדוד ואשקלון.

ד״ר אביעד שיניין
צילום: ד"ר אביעד שיינין, דלפיס

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דרום אישרה הבוקר את התוכנית לשמורת הטבע "ים אבטח", במרחב הימי שבין אשדוד ואשקלון. התוכנית, שהוגשה על ידי רשות הטבע והגנים, וכללה בתחילת דרכה שטח לשמורת טבע ימית בלבד, נדונה בוועדת משנה להתנגדויות, שהחליטה כי מצפון ומדרום לשמורת הטבע, ייקבע, לראשונה בישראל, אזור המיועד לדיג מקצועי וספורטיבי. התוכנית כוללת שמורת טבע בשטח של כ־67,000 דונמים ואזור המיועד לדייגים בשטח של כ־53,000 דונמים.

התוכנית אושרה גם על ידי הוועדה לשמירה על הסביבה החופית, שבירכה על החלטת הוועדה המחוזית, "המאזנת בין הצורך בשימור הטבע ומשאבי הטבע ובין שימוש הדיג המנצל את משאבי הטבע באופן מקיים ובכך מיטיבה את האיזון בין כלל המשתמשים במרחב הימי".


שמורת ים־אבטח, שהיא למעשה המשך ישיר של פארק החולות היבשתי "שמורת חולות ניצנים", מאחדת בתוכה את שתי שמורות הטבע הימיות המוכרזות - ים־אבטח צפון וים־אבטח דרום, חשובה מאוד לאוכלוסיית הדולפין המצוי, מין המוגדר בסכנת הכחדה בים התיכון ונצפה תדיר באזור השמורה, המהווה את מרחב המחיה שלו מול חופי ישראל. אנו בדלפיס מברכים על ההחלטה, שתתרום רבות לאוכלוסיית הדולפין המצוי, מין המוגדר בסכנת הכחדה בים התיכון ונצפה תדיר באזור השמורה, המהווה את מרחב המחיה שלו מול חופי ישראל.


מול חופי ישראל מתקיימות דרך קבע שתי אוכלוסיות דולפינים: הדולפינן המצוי (המין השכיח יותר, שחי מראש הנקרה שבצפון ועד גבול עזה שבדרום) והדולפין המצוי, המוגדר כיום כמין בסכנת הכחדה. בים התיכון אוכלוסייתו הצטמצמה עקב דיג־יתר, לכידה בלתי מכוונת וסיכוי גבוה יותר לרבייה בין פרטים קרובים ולהכלאה בין־מינית עם סטנלה פסוסה (Stenella coeruleoalba) הנפוצה הרבה יותר. החל מ־2007 עשרות דולפינים ממין זה נצפים בקביעות מגבול עזה ועד יפו (לעתים נדירות גם מול נתניה, גבול התפוצה הצפוני) ובייחוד באזור שמורת ים־אבטח.


שמורת הטבע ים־אבטח היא המשך רציף וישיר לשמורת הטבע חולות ניצנים. כיום היא משתרעת על פני 300 מטרים בלבד מקו החוף, במים רדודים מאוד, אך אישור התוכנית החודש הוא צעד חשוב בדרך להרחבתה מקו‭ ‬הגבול הקיים ‬למרחק‭ ‬של כשבעה קילומטרים מערבה אל לב הים.


שמורות טבע ימיות מהוות סביבה בטוחה ומוגנת לעולם החי המתבסס בשטחיהן. באזורים אלו פעילות אדם מוגבלת מאוד. נתונים מהעולם מראים את השפעתן החיובית שמורות אלו על המערכת האקולוגית, המגוון הביולוגי, עושרו ויציבותו וכן על הסביבה הגובלת להן.


בדלפיס מברכים על החלטת הוועדה, ומדגישים את חשיבות הרחבת השמורה עבור אוכלוסיית הדולפין המצוי, מין המוגדר בסכנת הכחדה

אחת מהדרכים הטובות ביותר להגן על אוכלוסיות היונקים הימיים מול חופי הארץ היא לדווח על תצפיות. ראיתם יונק ימי? דווחו לנו כאן באתר (בלשונית "דיווח על תצפית" שבסרגל העליון).
23 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page